Htaˍ naˆteˇ hpaˍ

Bon maˍ paˍ htaˍ naˆ
Ha lehˬ bon hkawˇ htaˍ naˆ
Hawˉ hk'aˆ htaˍ naˆ
Yaˇ miˇ htaˍ naˆ
Yaˇ nehˬ htaˍ naˆ
Hkriꞈ yaˇ cuˇ yiˍ htaˍ naˆ
Hkriꞈ yaˇ shu htaꞈ ga ve htaˍ naˆ
Liꞈ te liꞈ yanˬ htaˍ naˆ

Htaˍnaˆ kanˉ te paˍ teˇ hpaˍ leh Shaˉ naˉ kanˉ te paˍ teˇ hpaˍ htaꞈ caˉ daꞈ ve awˬ hk'aˇ teˇ hpaˍ hpehꞈ ve yoˬ.

Lahu_drum.jpg