Yaˇ miˇ awˬ g'aˇ piˇ ve liꞈ

ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူရန်: 

LBC, liꞈ te liꞈ yanˍ htaˍ naˆ awˬ vuiˬ yuˬ leh te tawˆ taˍ ve yaˇ miˇ teˇ hpaˬ awˬ pon awˬ g'aˇ piˇ ve liꞈ hpehꞈ ve yoˬ.

lahu_woman 2.jpg