Laˇhuˍ liꞈ ma peuˬ

Downloads: 
  • File icon Laˇhuˍ liꞈ henˇ tuˬ(awˬ hkuiˉ puiˬ)
    Download View48.56 MB
  • File icon Laˇhuˍ liꞈleˆlehˍ g'aw puiˉ bvuhꞈ puiˉ tuˬ( Maˍ paˍ pon)
    Download View6.29 MB
  • File icon Laˇhuˍ liꞈleˆlehˍ g'aw puiˉ bvuhꞈ puiˉ tuˬ(Henˇ paˍ pon)
    Download View6.19 MB

Laˇhuˍ liꞈ henˇ tuˬ leh shiˍ cawˇ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ yoˬ.

Lahu_Paweh2.jpg