ရုံးအုပ်ကြီး

လားဟူနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်

နောင်ဖာရပ်

ကျိုင်းတုံမြို့

၀၈၄-၂၁၆၅၃

LBC_Logo[1].jpg