သမ္မာကျမ်းစာ(နားထောင်)

သမ္မာကျမ်းစာကိုအသံဖိုင်ဖြင့်နားဆင်နိုင်ပါသည်။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်း
ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း
တမန်တော်၀တ္ထု ရောမဩဝါဒစာ
ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစောင် ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစောင်
ဂလာတိဩဝါဒစာ ဧဖက်ဩဝါဒစာ
ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာ ကောလောသဲဩဝါဒစာ
သက်သာလောနိတ်ဩဝါဒစာပထမစောင် သက်သာလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယစောင်
တိမောသေဩဝါဒစာပထမစောင် တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယစောင်
တိတုဩဝါဒစာ ဖိလေမုန်ဩဝါဒစာ
ဟေဗြဲဩဝါဒစာ ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာ
ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစောင် ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယစောင်
ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစောင် ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာဒုတိယစောင်
ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာတတိယစောင် ရှင်ယုဒဩဝါဒစာ
ဗျာဒိတ်ကျမ်း  

 

Bible_1.jpg