သမ္မာကျမ်းစာ(နားထောင်)

သမ္မာကျမ်းစာကိုအသံဖိုင်ဖြင့်နားဆင်နိုင်ပါသည်။

ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1
 • ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင်
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • ရှင်​မာ​ကု​ခ​ရစ်​ဝင်
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • ရှင်​လု​ကာ​ခ​ရစ်​ဝင်
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
 • ရှင်​ယော​ဟန်​ခ​ရစ်​ဝင်
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
 • တ​မန်​တော်​ဝ​ထ္ထု
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • ရော​မ​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • ကော​ရိ​န္သု​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ​ပ​​ထ​မ​စောင်
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • ကော​ရိ​န္သု​ဩ​ဝါ​သ​စာ​ဒု​တိ​ယ​စောင်
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • ဂ​လာ​တိ​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • ဧ​ဖက်​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • ဖိ​လိ​ပ္ပိ​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • ကော​လော​သဲ​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • သက်​သာ​လော​နိတ်​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ​ပ​ထ​မ​စောင်
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • သက်​သာ​လော​နိတ်​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ​ဒု​တိ​ယ​စောင်
  • 1
  • 2
  • 3
 • တိ​မော​သေ​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ​ပ​ထ​မ​စောင်
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • တိ​မော​သေ​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ​ဒု​တိ​ယ​စောင်
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • တိ​တု​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ
  • 1
  • 2
  • 3
 • ဖိ​လေ​မုန်​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ
  • 1
 • ဟေ​ဗြဲ​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • ရှင်​ယာ​ကုပ်​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • ရှင်​ပေ​တ​ရု​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ​ပ​ထ​မ​စောင်
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • ရှင်​ပေ​တ​ရု​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ​ဒု​တိ​ယ​စောင်
  • 1
  • 2
  • 3
 • ရှင်​ယော​ဟန်​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ​ပ​ထ​မ​စောင်
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • ​ရှင်​ယော​ဟန်​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ​ဒု​တိ​ယ​စောင်
  • 1
 • ရှင်​ယော​ဟန်​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ​တ​တိ​ယ​စောင်
  • 1
 • ရှင်​ယု​ဒ​ဩ​ဝါ​ဒ​စာ
  • 1
 • ဗျာ​ဒိတ်​ကျမ်း
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူရန်

 

Bible_1.jpg